Geografi – Norden

NordenI arbetsområdet kommer du att få lära dig om Nordens länder. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Du ska, bland annat, använda dig av kartor, böcker och internet för att lösa olika uppgifter som rör området.

Målnorden1

Målen för arbetsområdet är att:

 • känna till kartors färger och symboler
 • utöka kunskapen om geografiska ord och begrepp
 • känna till topografin samt vilka naturresurser och större näringar det finns i Norden
 • kunna viss namngeografi (namn och lägen)
 • kunna tolka information i kartor och faktatexter
 • kunna skriva beskrivande texter som innehåller geografiska ord, samt göra bilder som förstärker texternas innehåll
 • göra olika jämförelser länder emellan
 • få viss kunskap om de nordiska språken

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, titta på film, läsa olika typer av texter, använda kartboken för att söka information, skriva faktatexter och göra vissa jämförelser mellan länderna. Arbetet sker enskilt, parvis och i helklass.

Redovisningsform

Ni kommer få redovisa era kunskaper genom olika sorters texter om länderna, samt läxförhör och prov.

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

Dina kunskaper om:

 • Naturen i Nordens länder.
 • Sambanden mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Nordens namngeografi.

Hur du:

 • Använder geografiska begrepp.
 • Kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor.
 • Du visar dina kunskaper genom att berätta och beskriva, muntligt och skriftligt

Bedömningen blir utifrån vad du förväntas kunna i år 5, för att klara kunskapskraven för godkänt i år 6.

Kopplingar  till läroplan

 • Ge E6 – I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge E6 – Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge E6 – Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, sam för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge E6 – Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Sv E6 – Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerade struktur och viss språklig variation.
 • Sv E6 – I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv E6 – Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E6 – Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv E6 – Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s